Која технологија се користи во Vip Combo Lite пакетите?

Vip Combo Lite Neo пакетите се достапни преку комбинација од

  • ADSL технологија (за интернет и телефонија), и
  • DVB-T (за дигитална безжична телевизија)

За достапност на DVB-T потребно е да имате DVB-T покриеност во реонот каде што ќе се користи уредот. Видете ја мапата на покриеност за DVB-T.

При потпишување на договорот, ќе Ви биде доделен DVB-T ресивер, кој за да го користите ќе треба да го поврзете со внатрешна антена или според наша препорака доколку имате можност, со надворешна антена. Доколку имате повеќе од еден DVB-T уред, потребно е секој посебно да биде поврзан со внатрешна или надворешна антена.

Прочитајте повеќе за брзина на симнување преку интернет – тука.

Повеќе прашања и одговори можете да најдете тука.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања