Која технологија се користи во Vip Net Lite пакетите?

Vip Net Lite Neo S и M пакетите се достапни преку ADSL технологија. Vip Net Lite Neo L пакетот е достапен преку оптичка технологија. Брзината на пристап на интернет услугата зависи од повеќе фактори, како што се брзината на веб сајтот на кој пристапувате, конфигурацијата и состојбата на Вашиот компјутер и др.

Во случај да не може да се постигне максималната брзина дефинирана со пакетот, oператорот ќе ја испорача највисоката можна брзина.

Прочитајте повеќе за брзина на симнување преку интернет – тука.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања