Како да ја активирам услугата „Втора линија/Повик на чекање“?

Услугата „Повик на чекање“ Ви е автоматски активна при самата активација на линијата.

Истата Ви овозможува да примите повик додека разговарате, при што ќе слушнете “БИП“ сигнал и екранот ќе почне да трепка.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања