Како ја активирам услугата „Забрана за повици“?

Услугата може да ја активирате со повик во Контакт центарот на 077 1234 и потврда на личните податоци од носителот на договорот. Имате опција да активирате различен тип забрана - појдовни повици, дојдовни повици, интернационални повици, забрана за повици кон мобилни мрежи и специјални броеви.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања