Зошто не ми функционира услугата „Идентификација на повик“, а успешно е активирана?

За приказ на броевите, Вашиот телефонски апарат треба да поддржува FSK тип на модулација. Проверете го Вашиот телефонски уред дали го поддржува овој стандард.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања