Како да ја активирам услугата „Идентификација на повик“?

Услугата може да ја активирате со повик во Контакт центарот на 077 1234 и со потврда на личните податоци од носителот на договорот.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања