Како да повикувам со скриен број од фиксниот телефон?

Оваа услуга не е достапна за фиксна телефониja.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања