Каде и кој може да поднесе приговор за деградиран сервис односно за технички проблем?

Приговор може да поднесе потписникот на договорот во најблиското продажно место на оне.Вип.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања