Каде може да ја проверам состојбата на потрошениот/реализираниот сообраќај?

Состојбата на реализираниот сообраќај може да ја проверите преку порталот Мојот Vip или јавете се во Контакт центарот на бројот 077-1234.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања