CA-Module со Vip TV Lite?

CAM (conditional access module) е уред во кој се вметнува картичка што се приклучува директно на телевизорот и овозможува следење дигитална телевизија без приемник. Предуслов за користење CAM е соодветен ТВ-приемник, односно телевизор што има вграден дигитален терестријален приемник/тјунер (DVB-Т tuner што поддржува mpeg4) и CI (common interface) или CI+ интерфејс – приклучок.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања