GOSPEL DVB-C HD 1822 и POWERBOX HD 1822 - Содржина на комплетот за телевизија и начин на поврзување нa ресиверoт?

 1. Powerbox HD рисивер;
 2. Уред за електрично напојување – адаптер;
 3. Далечински управувач;
 4. PIN кабел;
 5. HDMI кабел;
 6. 2 батерии;

 

 • Кабелот со доводен сигнал се приклучува во ANT IN;
 • Кабелот со сигнал за АТV од LOOP OUT се приклучува во антенскиот приклучок од ТВ приемникот;
 • USB портата служи за приклучување на надвoрешна меморија (USB стик) потребна за користење на услугата PVR, односно снимање програма;
 • Кабелот со пинови (4) се приклучува во AV;
 • Кабелот за електрично напојување (2) се приклучува во DC 12V;
 • HDMI кабелот (5) се приклучува во приклучокот HDMI. 

Внимание: Не е можно да се користат едновремено и HDMI и AV приклучокот.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања