Ја изгубив SIM-картичката. Што треба да правам сега?

Доколку ја изгубите SIM-картичката, може да добиете нова SIM-картичка во најблиското продажно место на Vip по цена од 200 денари (промената на SIM картичка не се наплаќа доколку имате потврда од полиција).

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања