Што е разликата помеѓу Micro, Nano и обична SIM-картичка?

Разликата е во големината на картичката, во зависност од тоа каква SIM картичка користи Вашиот уред – треба да ја изберете соодветната SIM картичка.

слика -1

На сликата 1 се прикажани:

1 - Стандардна СИМ картичка
2 - Micro СИМ картичка

На сликата 2 е прикажана Nano СИМ картичка

слика -2

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања