Како да променам или отстранам ПИН-заштита?

Упатство за промена и за отстранување на ПИН-заштитата

Одберете го Вашиот оперативен систем на мобилниот и следете ги чекорите:

iOS (PDF)

Android OS (PDF)

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања