Телефонот ми е долго време на сервис. Како да знам дали е поправен или не?

Можете да проверите на нашата веб-страница на следниот линк, едноставно со внесување на бројот од Вашиот налог.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања