Телефонот го купив од Vip, но ми се расипа. Што да правам?

Доколку на телефонот му е валидна гаранцијата (односно тој е во гарантен рок), донесете го во најблиското продажно место на Vip заедно со гарантниот лист и фискалната сметка.

Телефонот ќе биде препратен до сервисен центар. Кога ќе биде завршена поправката, ќе бидете известени да си го подигнете телефонот од продажното местото каде што сте го оставиле.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања