Во кој сервисен центар може да го однесам мојот телефон?

Доколку телефонот е купен од Vip, секогаш може да го оставите во најблиското продажно место на Vip. Дополнително, може да го однесете телефонот и во овластениот сервисер за Вашиот модел на телефон. Овластените сервисери за уредите кои се продаваат во Vip, можете да ги пронајдете на овој линк https://www.vip.mk/uredi/ovlasteni-serviseri

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања