Телефонот не ми ја препознава SIM-картичката.

Доколку Вашиот телефон не ја препознава SIM-картичката, проверете ги следниве опции:

• Телефонскиот уред е кодиран (заклучен е/работи само на одредена мрежа). Vip не може да изврши отклучување/декодирање.

• Проверете дали сѐ уште Ви е валидна SIM-картичката.

• Проверете дали Ви е добро наместена SIM-картичката.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања