Како да го исклучам мобилниот интернет на телефонот?

Поставките на Вашиот телефон/таблет за “data services“ треба да бидат поставени на OFF.
 

Android:

Settings > Data Usage> Mobile Data = OFF


iOS

Settings > General > Network > Cellular Data = OFF

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања