Што значи траен налог и на кој начин може да го активирам?

Наједноставниот начин да ја платите Вашата сметка е со траен налог, кој може да го активирате во кое било Vip продажно место или во банка. Банката (Комерцијална, Тутунска и Стопанска) редовно ќе врши наплата на трајниот налог на денот утврден како краен рок за плаќање, назначен на сметката.
На овој начин можете да заштедите време и да избегнете можно чекање ред во Vip продажните салони.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања