Кој може да плаќа со траен налог?

За да плаќате со траен налог, треба да имате трансакциска сметка во НЛБ банка, Стопанска банка АД и во Комерцијална банка.

Потребните документи што корисникот треба да ги приложи во банка заедно со потпишаното барање за траен налог се: лична карта, трансакциска сметка и податок за број на претплатник (означен на претплатничкиот договор и месечните фактури во делот податоци за Вашата сметка).

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања