Што ќе се случи доколку немам доволно пари на мојата трансакциска сметка, а користам траен налог?

Доколку немате доволно средства на Вашата сметка за да се подмири долгот, трансакцијата нема да биде успешна и ќе продолжи редовен процес за наплата, со што ќе добиете SMS дека имате заостанат долг.

Во тој случај, долгот може да се плати:

  • Со готовинско плаќање во продажно место или на една од сметките за уплата на постпејд фактури во некоја од банките/пошта;
  • Онлајн преку нашата веб-страница.
Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања