Кои документи ми се потребни за да активирам траен налог?

Потребните документи што треба корисникот да ги приложи во банка заедно со потпишаното барање за траен налог се: лична карта, трансакциска сметка и податок за број на претплатник (означен на претплатничкиот договор и месечните фактури во делот податоци за Вашата сметка).

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања