Имам активирано траен налог, а ми стигна SMS-порака за неплатена сметка?

Доколку сте добиле порака за неплатена сметка а имате активен траен налог, прво треба да проверите дали на самата фактура на првата страница е означено дека средствата ќе бидат одземени со траен налог.

Причина за ова може да биде и недоволно средства на сметката во моментот кога системот се обидел да ја изврши наплатата на Вашата сметка (на денот утврден како краен рок за плаќање).

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања