Дали може да активирам траен налог на туѓа сметка?

Траен налог може да активира секој корисник што ќе даде согласност од својата трансакциска сметка да се одземаат средства за да се затворат месечните фактури на друг корисник.

Потребно е корисникот на кого се води трансакциската сметка, да појде во салон и да потпише барање за траен налог, при што ќе го приложи бројот на претплатник на лицето за кое треба да се врши плаќањето.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања