За колку месеци наназад корисникот има преглед на сметките?

Со Vip онлајн сметката, корисниците имаат преглед на издадените сметки од последните 12 месеци, како и детален преглед (увид) во сметките од последните 6 месеци.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања