Како и каде може да ја платам мојата сметка?

Kaко Постпејд претплатник на оне.Вип ДОО Скопје, месечната сметка може да ја платите:

  • Во која било банка
    • Пополнете поле ‘Трансакциска сметка на налогопримач' со една од наведените сметки на Вашата фактура
    • Пополнете поле ‘Повикување на број' со бројот на Вашата фактура
  • Во пошта
  • Во Vip центар
  • Во Vip партнерска продавница
  • Online - со кредитна картичка

Готовинско плаќање без провизија можете да извршите со приложување на Вашата фактура во Пошта или на шалтерите во следните банки: NLB банка, Стопанска банка или Еуростандард банка.

Дополнителни информации:

Банка Сметки наведени на фактурите за Vip и blizoo тарифни модели Сметки наведени на фактурите за за ONE тарифни модели
NLB банка 210-0706831002-12 210-0706831009-88
Стопанска банка 200-0029212758-54 200-0029213510-29
Комерцијална банка 300-0000038962-35 300-0000038962-35
Еуростандард банка 370-0012001476-60 /

 

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања