Како може да направам промена на адреса на која ми пристигнуваат сметките?

Во било кој од нашите продажни салони може да поднесете барање за промена на адреса на достава на сметките, при што потребно е да приложите документ за лична идентификација на увид.

За бизнис корисниците, освен документ за лична идентификација на увид, потребно е да донесете и валиден печат од правниот субјект.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања