Како може да направам промена на email-адресата на која ми пристигнуваат сметките?

Промена на e-mail адресата за е-сметка може да направите на следниов начин:

  • Испратете SMS-порака на 140420 со Вашата нова e-mail адреса. По оваа промена, Вие ќе ги добивате Вашите сметки на новата e-mail адреса,
  • Поднесете писмено барање во продажен салон.

Промената на e-mail адреса е бесплатна.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања