Што е електронска сметка?

Електронска сметка или "е-сметка" е бесплатна услуга каде веќе фактурата нема да ја добивате во хартиена форма, туку на Вашата e-mail адреса ќе добиете

  • Број на фактура како и износот на Вашата месечна сметка
  • PDF документ од Вашата месечна фактура.

Услугата може да биде активирана на еден од следниве начини:

  • Со испраќање бесплатна SMS-порака со содржина START на 140410.
  • Со активација преку веб сервисот "Мојот Vip",
  • Со активација преку мобилната апликација "Мојот Vip" во делот „Мои сметки".

По активацијата, следната издадена сметка ќе Ви биде доставена на Вашата e-mail адреса.

 

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања