Кои документи ми се потребни за да го продолжам договорот?

За да го продолжите постојниот договор, потреби Ви се следните документи:

Приватни корисници:

  • еден валиден документ за лична идентификација со фотографија (лична карта или пасош).

Деловни корисници:

  • Лична карта или пасош од лицето што го потпишал стариот договорот (законски застапник, вработен или трето лице, кое е овластено со нотарски заверено полномоштво) – на увид;
  • Валиден печат од правниот субјект;
Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања