Кои документи ми се потребни доколку сум странски државјанин?

Доколку сте странски државјанин, а сакате број во постпејд линија во Македонија, потребни Ви се следниве документи:

1. Пасош;
2. Дозвола за престој или лична карта за странец;
3. Проверка на престојот на странскиот државјанин во РМ;
4. Потврда за вработување со потпис и печат од компанијата каде што е вработен, не постара од 15 дена, потврдувајќи го престојот во Р. Македонија најмалку 12 месеци од датата на потврдата за вработување.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања