Кои документи ми се потребни за да склучам договор како физичко лице?

Потребни Ви се следниве документи доколку сакате да склучите договор:


1) Еден валиден документ за лична идентификација со слика-лична карта или пасош ;

2) Платена сметка* од изминатите два месеца од други сервисни компании издавачи на сметки (од фиксна телефонија, мобилна телефонија или електрична енергија) за проверка на адресата на достава на сметките.


*доколку адресата од личната карта и сметката во прилог не се совпаѓаат, потребни се две платени сметки.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања