Што означува услугата SOS Кредит?

Кога немаш кредит на твојот припејд број, Vip и твоите пријатели се тука за тебе, со новата услуга ЅОЅ Надополнување.

Напиши го бројот на пријателот во формат 3897ххххххх или 07xxxxxxx и испрати бесплатна ЅМЅ порака на бројот 144222. Таа личност автоматски добива SMS што кажува дека ти сакаш тој или таа да ти ја надополни сметката, со упатства како да го направи тоа. Пораката можеш да им ја испратиш на сите Vip корисници, и припејд и постпејд.

Сите Vip Припејд корисници може да добијат ЅОЅ пораки за надополнување. Секојпат кога ќе надополниш, добиваш 3 бесплатни ЅОЅ пораки за тој месец. Ако не ги искористиш сите, по следното надополнување бројот на ЅОЅ пораките повторно ќе биде 3.

ЅОЅ пораките можеш да ги испраќаш само кога имаш помалку од 5 денари на сметката и кога имаш SOS пораки на располагање. Оваа услуга не е достапна во роаминг.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања