Направив надополнување на погрешен број, што да направам?

Доколку станува збор за задоцнето согледување на грешката, потребно е потврдата за уплата да биде приложена во најблиското продажно место означено или по мејл да се испрати на kontakt@vip.mk.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања