Како да направам припејд надополнување преку веб-страницата?

Постапката за надополнување е едноставна, само следи ги чекорите низ процесот што започнува одовде: www.vip.mk/nadopolni-kredit

Можеш да направиш надополнување од 100 денари па сè до 1.000 денари користејќи платежни картички Master, Maestro и Visa.

 

Чекор 1: Пополнување на задолжителните полиња за припејд бројот кој сакате да го надополните и висината на кредитот

 

Чекор 2: Можност за проверка на чекор 1 и клик на копчето „Продолжи“

 

Чекор 3: Внесување на податоците од картичката преку која ќе го извршите плаќањето и кликање на „Потврди“
(тип на картичка Master, Maestro, Visa, број на картичката, име и презиме на сопственикот, датум/рок на важност & 3-цифрениот код запишан на задната страна на платежната картичка CVV2/CVC2)

 

Чекор 4: Проверка, успешна / неуспешна трансакција.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања