Купив хартиен ваучер, но бројот на ваучер-кодот е оштетен. Што да направам?

Кога бројот на хартиениот ваучер е оштетен, тогаш јави се на 0771234. Нашиот оператор ќе ги побара следниве информации:

• Серискиот број на ваучерот (бројот што започнува со четири нули)

• Вредноста на купениот ваучер

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања