Како да се најавам на мобилната апликација Мојот Vip?

По стартување на мобилната апликација Мојот Vip, треба да се најавите на еден од следните начини:

  1. Доколку немате постоечки профил треба да се регистрирате со мобилниот претплатнички број за да добиете корисничко име и лозинка. Рестрацијата може да се направи преку самата апликација или на порталот Мојот Vip на нашата веб-страница www.vip.mk.
  2. Доколку веќе имате креирано корисничко име и лозинка, преку мобилната апликација или порталот Мојот Vip, за секое најавување на апликацијата користете го веќе креираното корисничко име.
  3. Доколку сакате да се најавите само со мобилниот претплатнички број, по одбирање на опцијата “Најава со број” ќе добиете SMS порака со код за влез во менито на апликацијата. При најава само со претплатнички број ќе Ви биде достапен лимитиран сет на функционалности од менито на Мојот Vip. Доколку се најавите само со мобилниот претплатнички број сесијата трае 15 минути.
Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања