Како да се најавам на мобилната апликација Мојот Vip?

По стартување на мобилната апликација Мојот Vip, треба да се најавите на еден од следните начини:

  1. преку внесување на корисничкиот претплатнички број, по што ќе добиете SMS
  2. порака со код за влез во менито на апликацијата;
  3. преку најавување со претходно регистрирано корисничко име и лозинка 

(регистрацијата може да се изврши на нашата веб-страница www.vip.mk или преку самата апликација)

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања