Кои услуги може да се користат во мобилната апликација Мојот Vip?

Приватни и Бизнис корисници во зависност од типот на профил:

 • Состојба - преглед на состојбата на Вашата сметка (остварен сообраќај, искористеност на пакети...)
 • Персонализирани понуди и новости за промоции
 • Сметки – преглед на моменталната сметка, плаќање и листа на Вашите 5 последни сметки (детални повици..)
 • Пакети - Активирање и деактивирање дополнителни пакети и услуги (пакети, поставување забрани за роаминг...)
 • Кредит – надополнување на кредит од Вашата постпејд сметка, на било кој друг Vip припејд број
 • Локации на продавници
 • Информации за Вашиот кориснички број
 • Одговор на најчесто поставувани прашања
 • Одложување на сметка (доколку има отворен долг)

Припејд корисници:

 • Состојба - Преглед на состојбата на кредит и искористеност на пакети, важност на SIM картичка.
 • Надополни – надополнување на кредит (направи надополнување, надополнување со ваучер, SOS надополнување од пријател, историја на надополнувања)
 • Пакети - Активирање и деактивирање на дополнителни пакети и услуги
 • Персонализирани понуди и новости за промоции
 • Локации на продавници
 • Поддршка
 • Информации за Вашиот кориснички број
 • Одговор на најчесто поставувани прашања
Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања