Кои услуги може да се користат во мобилната апликација Мојот Vip?

Приватни и Бизнис корисници:

 • Преглед на состојбата на Вашата сметка (остварен сообраќај, искористеност на пакети...)
 • Активирање и деактивирање услуги (пакети, поставување забрани за роаминг...)
 • Преглед на сметките (детални повици, плаќање сметки...)
 • Персонализирани понуди и новости за промоции
 • Одговор на најчесто поставувани прашања
 • Локација на продавници
 • Информации за Вашиот кориснички број 

Припејд корисници:

 • Преглед на состојбата на кредит и искористеност на пакети
 • Активирање и деактивирање услуги
 • Преглед на надополнувања (надополнување, SOSсервиси...)
 • Персонализирани понуди и новости за промоции
 • Одговор на најчесто поставувани прашања
 • Локација на продавници
 • Информации за Вашиот кориснички број
Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања