Како да добијам привилегии за Advanced кориснички профил?

Advanced кориснички профил се добива со внесување на Вашата лозинка од Договорот, во менито „Мој профил“, под категоријата Безбедност.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања