На кој начин ќе ми се наплатат активирањето и деактивирањето на дополнителните услуги или пакети?

Пред активација/купување на пакетите и/или дополнителните услуги, ќе имате можност да ја видите цената на таквите пакети или дополнителни услуги и да го потврдите активирање. По извршената успешна активација, цената на избраниот пакет или дополнителна услуга ќе Ви биде фактурирана во наредната месечна сметка.

Доколку сте припејд корисник, наплатата за активирањето на услугите и сервисите се прави во моментот на активацијата. ќе и биде видлива во менито „Тековна сметка“ под категоријата Кредит на сметка.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања