Како да добијам привилегии за Master кориснички профил?

Бизнис корисниците можат да добијат Мaster привилегии со потпишување на соодветен документ во некое од продажните места на Vip. Мастер привилегии за Вашиот кориснички профил може да побара само потписникот на договорот.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања