Колку е максималната должина на една СМС порака?

Должината на една SMS порака изнесува 1120 бити, која може да содржи:
- 160 латинични карактери – секој карактер кодиран со 7 бити, или
- 70 не-латинични карактери (пр. кирилични, арапски, кинески, итн) – секој карактер кодиран со 16 бити, или
- 80 карактери кои не се вклучени во стандардната GSM азбука – секој карактер кодиран со 14 бити.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања