Дали се наплаќа viplife.mk?

Прелистувањето на порталот не се наплаќа, но преземената содржина (фотографиите, мелодиите итн.) односно содржината што ќе ја активирате, се наплаќа.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања