Како да оставам порака на нечија Vip секретарка без да се јавам?

Доколку сакате да оставите порака на нечија Vip секретарка, без директно да му се јавувате, направете го тоа на овој начин:

  1. повикајте го бројот: 12 1222 или 077 12 1222 или +389 77 12 1222
  2. потоа ќе Ви биде побарано да го внесете телефонскиот број +389 77хххххх, каде што хххххх е шестоцифрениот број на корисникот кому сакате да оставите порака.
  3. На крајот притиснете #.
  4. Откако ќе ја слушнете поздравната порака на лицето, снимете ја својата порака.
Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања