Што претставува услугата “Vip идентификатор“?

Услугата Vip идентификатор овозможува прикажување на сите броеви при дојдовни повици вклуќувајќи и скриените броеви. Оваа услуга е достапна и за припејд и за постпејд корисниците.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања