Дали ако ја активирам услугата “Vip идентификатор“, ќе ми продолжи автоматски и следниот месец доколку не ја деактивирам?

Да, доколку не се деактивира, услугата ќе се продолжи автоматски. Услугата ќе се деактивира доколку сте припејд корисник и немате доволно средства на сметката за продолжување на истата.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања