Активирав интернет-пакет, а ми се наплаќа интернет-сообраќајот по регуларна цена?

Потребно е да проверите дали го имате активирано интернет-пакетот или, пак, дали го имате потрошено Вашиот интернет-пакет. Доколку Ви е потрошен или неактивиран, тогаш секој реализиран интернет-сообраќај ќе Ви се наплати по регуларна цена.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања