Како да го исклучам интернетот кога одам во странство?

Тоа се сетира во опциите на Вашиот телефон. Имате опција во Вашиот уред data while in romaing - таа треба да Ви биде поставена на off.

Оваа опција во зависност од Вашиот телефонски уред, најчесто се наоѓа во Mobile network >>Data services >>while roaming треба да Ви биде поставено на OFF.

 

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања