Што е потребно за да користиме 4G LTE?

За да се користи, да се поврзе на 4G LTE мрежата на Операторот, треба да бидат исполнети следните предуслови:

Корисникот треба да има Vip uSIM-картичка

Корисникот треба да поседува телефонски апарат што поддржува 4G LTE на 800 или 1800 Mhz. Во портфолиото на Операторот веќе има значителен избор на ваков тип телефонски апарати.

Корисникот да се наоѓа во подрачје со 4G LTE покриеност.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања